Tag archives for thiết bị thông minh

Thiết bị

Bảng tương tác – thiết bị thông minh đổi mới giáo dục

   Một Bảng tương tác (interactive whiteboard), là một lớn tương tác hiển thị kết nối với một máy tính mà người sử dụng điều khiển máy tính bằng cách…
Đọc tiếp