Tag archives for phương pháp giáo dục Montessori

Dạy thế nào

Giúp trẻ thông minh sớm theo phương pháp giáo dục Montessori

   Phương pháp giáo dục Montessori là một trong những phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm. Trong đó coi trọng các tiềm năng của trẻ và nỗ lực…
Đọc tiếp