Tag archives for bảng tương tác thông minh

Thiết bị

Ứng dụng bảng tương tác thông minh trong đời sống

  Bảng tương tác là gì? Bảng tương tác thông minh là gì? Đây là khái niệm hoàn toàn mới đối với nhiều người nếu không có cơ hội làm…
Đọc tiếp
Thiết bị

Bảng tương tác thông minh – Công cụ giáo dục hiệu quả

Phụ huynh sẽ không ngại đóng góp tiền để đầu tư trang thiết bị thông minh, hiện đại nếu họ hiểu và thấy được hiệu quả của nó với việc…
Đọc tiếp
Thiết bị

Bảng tương tác – thiết bị thông minh đổi mới giáo dục

   Một Bảng tương tác (interactive whiteboard), là một lớn tương tác hiển thị kết nối với một máy tính mà người sử dụng điều khiển máy tính bằng cách…
Đọc tiếp