Theo công bố, có tất cả 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm.

Vào chiều 17/7, Bộ GD-ĐT đã có thông báo chính thức về kết quả xác minh tiêu cực thi cử tại Hà Giang cho thấy, có hơn 330 bài thi của 114 thí sinh có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí là 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Cụ thể kết quả chấm thẩm định lại bài thi trắc nhiệm THPTQG 2018 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang theo quy chế:

– Có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

– Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm).

– Có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm).

– Có 08 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

– Có 09 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm).

– Có 03 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

– Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

– Có 03 bài thi GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Trong buổi họp báo, Bộ GD-ĐT cũng kết luận kết quả chấm thẩm định phía trên được sử dụng để thay thế cho toàn bộ kết quả chấm bài thi trắc nghiệm do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang công bố ngày 11/7/2018.

Kết quả chấm thẩm định này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển thi đại học, cao đẳng và trung cấp năm 2018 theo quy chế.

Tin khác: Khi biết điểm thi THPT không như ý, nên làm gì