Mô hình SAMR là viết tắt của Substitution Augmentation Modification Redefinition, được thiết kế bởi tiến sĩ Ruben Puentedura. Cách tiếp cận này sẽ cho bạn cơ hội để tích hợp công nghệ vào chiến lược học tập hỗn hợp, do đó bạn có thể cung cấp cho nhân viên của bạn những kinh nghiệm học tập hỗn hợp tương tác và hấp dẫn nhất. Mô hình SAMR có bốn cấp độ giúp giảng viên kết hợp các công cụ học tập kỹ thuật số và các nền tảng vào các kế hoạch bài học của họ, do đó mang lại những lợi ích của công nghệ hiện đại vào môi trường đào tạo.

Giáo dục theo mô hình SAMR – Chiến lược học tập hiệu quả
Giáo dục theo mô hình SAMR – Chiến lược học tập hiệu quả

4 cấp độ tích hợp công nghệ của SAMR

Thay thế (Substitution)

   Mức đầu tiên của mô hình SAMR là thay thế. Trong đó các công cụ hoặc các công nghệ mới sẽ thay thế phương pháp cũ. Nói chung, giai đoạn này không liên quan đến các học viên của công ty, nhưng các giảng viên hay trợ giảng trực tuyến. Trong một số trường hợp, công nghệ cũng có thể thay thế hẳn công cụ chứ không chỉ dựa trên nền tảng công nghệ. 

Thay thế (Substitution)
Thay thế (Substitution)

   Ở giai đoạn đầu của quá trình tích hợp công nghệ, nhân viên cần được khuyến khích sử dụng công nghệ để giải quyết các nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chính vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ sẽ không phải là nền tảng của các dự án đào tạo trực tuyến. Về bản chất, bạn nên sử dụng các công cụ hiện đại để thay thế các công cụ hiện có đã lỗi thời hoặc không hiệu quả. Đó là một sự thay thế trực tiếp mà không bao gồm bất kỳ việc nâng cấp hoặc cập nhật tính năng bổ sung. 

Mở rộng (Augmentation)

  Bước thứ hai này trong mô hình SAMR. Mở rộng là sự phát triển của khái niệm thay thế. Học viên của công ty được yêu cầu sử dụng công nghệ với các công cụ hiện có. Ngoài ra còn được khuyến khích thử các tính năng và chức năng mà các công cụ mới có thể cung cấp. Khoảng thời gian này, có một “sự thay đổi chức năng” trong giảng dạy và học tập.

Mở rộng (Augmentation)
Mở rộng (Augmentation)

   Tích hợp công nghệ mới vào kế hoạch bài học. Chẳng hạn như các công cụ cộng tác trực tuyến để cho nhân viên khám phá lợi ích của công nghệ một cách trực tiếp. Không đơn thuần là bạn dạy bằng ví dụ, mà bạn đang động viên họ khám phá công nghệ của riêng mình.

Sửa đổi (Modification)

   Bước thứ ba trong một mô hình SAMR thành công là sửa đổi. Nó bao gồm những thay đổi trong công việc hoặc thực hành đào tạo trực tuyến. Đây là giai đoạn mà SAMR chuyển từ “nâng cao” để “chuyển đổi”. Trong trường hợp này, công nghệ được sử dụng để thay đổi cách học của công ty. Bằng cách tiếp cận công việc, cũng như cách giải quyết các vấn đề trong và ngoài của phòng đào tạo.

Sửa đổi (Modification)
Sửa đổi (Modification)

   Các nhiệm vụ và các hoạt động đào tạo trực tuyến được sử dụng hay gặp phải sự hạn chế về công nghệ hoặc không có công nghệ nào. Bây giờ sẽ cần tập trung vào các công cụ dựa trên nền tảng công nghệ. Tạo ra bài tập trực tuyến bằng việc sử dụng phương thức “cũ” kết hợp với công nghệ mới để cho nhân viên của bạn trở nên quen thuộc hơn với quá trình này. 

Định nghĩa lại (Redefinition)

  Đây là mức độ thứ tư của mô hình SAMR.  Nơi mà công nghệ thực sự biến đổi kinh nghiệm đào tạo trực tuyến. Trong giai đoạn định nghĩa lại, học viên có thể hoàn thành nhiệm vụ và các hoạt động học tập mà các giai đoạn trước không khả thi. Giai đoạn này cũng quan trọng để đề cập đến việc người hưỡng dẫn hay người hỗ trợ học phải xác định được vai trò của công nghệ trong lớp học. Nếu bạn muốn học viên của công ty sử dụng công nghệ bằng cách hoàn thành đánh giá trực tuyến hoặc các hoạt động trực tuyến khác, bạn phải làm cho họ nhận thức được trước đã.

Định nghĩa lại (Redefinition)
Định nghĩa lại (Redefinition)

   Tích hợp công nghệ vào chương trình đào tạo trực tuyến của bạn sẽ không phải là một thử nghiệm tốn kém hay nhiều sai sót. Hãy sử dụng hướng dẫn này để làm cho quá trình chuyển đổi công nghệ vốn căng thẳng trở nên hiệu quả bằng cách áp dụng mô hình SAMR. Hãy nhớ rằng, nếu nhân viên của bạn có chống cự với công nghệ trong phòng đào tạo, thì nhấn mạnh những lợi ích thực tế của việc sử dụng các ứng dụng và công cụ để giải quyết vấn đề và vượt qua những thách thức hàng ngày.