Thuật ngữ data-driven instruction (Giảng dạy dựa trên dữ liệu – DDI) đề cập việc giáo viên sử dụng các kết quả đánh giá học sinh để lên kế hoạch giảng dạy. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình này là một cách hiệu quả để cải thiện thành tích học tập của học sinh. Khi giảng viên sử dụng các dữ liệu để lập kế hoạch và ra các quyết định, họ có thể nắm bắt được cách phản hồi, giải quyết vấn đề; xây dựng những cách thức mới để giảng dạy; và tăng cường các kỹ năng trước đó.

Giảng dạy dựa trên dữ liệu – DDI)
Giảng dạy dựa trên dữ liệu – DDI)

   Xu hướng giảng dạy định hướng dữ liệu lan rộng kể từ chiến dịch “No child left behind act”, được đưa vào trong luật từ năm 2002. Tuy nhiên số lượng các lớp học riêng lẻ thường xuyên thực hành DDI vẫn chiếm tỉ lệ thấp. Rất dễ dàng để đổ lỗi cho các giáo viên về tỉ lệ áp dụng chậm này, trích dẫn từ giả thiết “fear of data – nỗi sợ dữ liệu”, tuy nhiên lý do thực sự lại phức tạp hơn nhiều. Chỉ khi nào chúng ta tìm ra được các vấn đề thực sự, mặt trái của giáo dục và thảo luận cách giải quyết chúng thấu đáo, chúng ta sẽ có thể áp dụng DDI với học sinh trên phạm vi toàn quốc.

    Sau đây là 6 cách mà các trường, các cơ sở giáo dục cũng như giáo viên có thể sử dụng để đưa phương pháp giảng dạy theo hướng dữ liệu đến với nhiều lớp học hơn, mang lại hiệu quả dạy và học cao hơn cho cả giáo viên và học sinh:

Đơn giản hóa

Sử dụng các công cụ và kỹ thuật đơn giản để thu thập dữ liệu, chẳng hạn như clickers, response sticks, hoặc exit tickets. Chúng sẽ cung cấp một quá trình đơn giản cho các kết quả đầu ra dễ hiểu. 

Đơn giản hóa mọi vấn đề để thu nhận dữ liệu dễ dàng
Đơn giản hóa mọi vấn đề để thu nhận dữ liệu dễ dàng

Nghĩ tới những việc nhỏ

   Bắt đầu với một lớp học và quy mô hóa những nỗ lực của bạn với sự tiến bộ. Ví dụ, nếu bạn muốn cải thiện chiến lược đặt câu hỏi, bạn lựa chọn một trong những lớp bạn đang dạy, theo dõi những lần bạn yêu cầu học sinh biện hộ cho những câu trả lời của họ. Một khi bạn tìm ra kỹ thuật giảng dạy hiệu quả, chậm rãi áp dụng chúng với toàn bộ các lớp học của bạn.

Nghĩ tới những việc nhỏ
Nghĩ tới những việc nhỏ

Phân tích nỗ lực của học sinh

   Dựa trên dữ liệu, phản ánh về việc liệu các bước bạn thực hiện đã có tác động thế nào.  Khi bạn bắt đầu nhìn thấy một sự khác biệt trên các học sinh cũng như việc học tập của họ, nỗ lực tăng cường dường như có giá trị.

Phân tích nỗ lực của bạn
Phân tích nỗ lực của bạn

Thu hút học sinh

    Đưa học sinh tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu và theo dõi sự tiến bộ của họ để giao việc cho họ trong quá trình đó. Nó có thể đơn giản như việc cải tiến một lịch trình mở hoặc phức tạp như đạt được mục tiêu đánh giá lớn. Tương tự như vậy, khuyến khích các học sinh để phản ánh thông qua sự tiến bộ của họ, giúp họ xác định việc nào đã đạt được, việc gì không, và việc gì nên được hoàn thành theo cách khác đi vào lần sau.

Thu hút học sinh
Thu hút học sinh

Thực tế hóa sự tiến bộ

    Theo dõi sự tiến bộ hàng ngày sử dụng một đồ thị hoặc một biểu đồ. Điều này sẽ giúp cho học sinh nhìn thấy sự tiến bộ của họ, để họ được khích lệ. Độ lớn của mục tiêu không phải là vấn đề; học sinh cần nhìn thấy cái gì họ đang làm đang hướng tới và cái gì họ đã hoàn thành.

Thực tế hóa sự tiến bộ
Thực tế hóa sự tiến bộ

Minh bạch với kết quả học tập của lớp nhiều học sinh

    Thực hiện theo các bài kiểm tra trước đánh giá, và thông báo kết quả cho học sinh. Bạn không phải làm riêng lẻ. Đơn giản chỉ cần lưu lại kết quả, và giải thích cách giảng dạy nào sẽ được điều chỉnh dựa trên những thông tin mới thu được. Ví dụ, bạn có thể nói, “dựa trên các sữ liệu từ bài quiz này, chúng ta cần xem xét lại các giai đoạn của chu kì tế bào, do vậy các em sẽ thấy các câu hỏi liên quan đến chủ đề này được sử dụng trong các phần khởi động của những tiết học còn lại của tuần”.

Minh bạch với kết quả học tập của học sinh
Minh bạch với kết quả học tập của học sinh